21 Grams - gruppen

Utbildning & support

Utbildning och support är två viktiga faktorer för en lyckad investering. Vi erbjuder därför utbildning för all personal som arbetar direkt eller indirekt med adressering.

Självklart behöver personer som ska använda våra produkter utbildning, men även annan personal inom organisationen kan behöva utbildas. Det kan t ex vara säljare som behöver en överblick över vad de kan erbjuda sina kunder, eller servicetekniker som behöver en inblick i tekniken.
Telefonsupport finns tillgänglig under kontorstid. Vi erbjuder även support via fjärrstyrning, vilket ger dig som kund en utomordentlig service vid frågor och eventuella problem. Saknar ni serviceavtal och är i behov av support? Hos oss har ni möjlighet att köpa supporttjänster.